Các mô hình xây dựng liên kết hiệu quả cho SEO Offpage - Blog Minara
Kiến thức, Website

Các mô hình xây dựng liên kết hiệu quả cho SEO Offpage

SEO Onpage và SEO Offpage chính là hai thành phần quan trọng nhất, quyết định đến sự thành công của SEO. Trong đó có đến 70% sự thành công đến từ việc xây dựng SEO Offpage. Khi nói đến SEO Offpage chúng ta đều liên tưởng đến việc xây dựng các liên kết (backlink) về trang web của mình. Do đó việc nghiên cứu, lựa chọn một mô hình xây dựng liên kết phù hợp; hiệu quả là một trong những khâu cực kỳ quan trọng trước khi bắt tay vào hành động. Hãy cùng minara.net tìm hiểu về các mô hình xây dựng Backlink hiệu quả.

Các mô hình liên kết

Mô hình liên kết là cách sắp xếp, cấu trúc backlink giữa các website vệ tinh và website đối tượng nhầm đạt được kết quả tốt nhất. Sức mạnh của website đối tượng sẽ là tập hợp sức mạnh của những website vệ tinh hướng đến website đối tượng. Việc tạo ra một mô hình liên kết cần sự khéo léo để tránh sự chú ý từ các bộ máy tìm kiếm. Sau đay là những mô hình liên kết được sử dụng phổ biến.

Link Wheel (Liên kết bánh xe)

Cách xây dựng Link Wheel: Mỗi trang page vệ tinh liên kết tới website mục tiêu Z và với những trang page vệ tinh khác.

 • Mỗi site vệ tinh có ít nhất 1 backlink
 • Những site vệ tinh liên kết thành 1 vòng tròn kín
 • Site đối tượng nhận 1 backlink từ mỗi site vệ tinh

Ưu điểm: Với mô hình liên kết này, website mục tiêu sẽ nhận được rất nhiều backlink từ các website vệ tinh trỏ về.

Nhược điểm: Do các website vệ tinh đều hướng backlink trở về website mục tiêu nên có thể bị các bộ máy tìm kiếm chú ý đến.

Link Pyramid (Liên kết kim tự tháp)

mo hinh backlink minara (2)

Cách xây dựng Link Pyramid: Phần lớn các trang page vệ tinh sẽ liên kết đến một số trang page vệ tinh khác; và từ các trang page vệ tinh đó liên kết đến website mục tiêu Z.

 • Site mục tiêu sẽ nhận được ít backlink từ những site vệ tinh ở tầng dưới, những backlink này đề là backlink chất lượng.
 • Các link ở tầng dưới sẽ bị giảm chất lượng về mặt lý thuyết.

Ưu điểm: Những backlink spam có thể được ẩn đi khá tốt; chỉ có 1 vài trang page vệ tinh liên kết đến trang mục tiêu (đỉnh của kim tự tháp). Những backlink từ các site về tinh về đếu là những backlink tốt, chất lượng.

Nhược điểm: Chỉ một số site vệ tinh có backlink trở về website mục tiêu nên không tận dung được toàn bộ sức mạnh của tất cả các site vệ tinh.

Link Web (Liên kết lưới)

mo hinh backlink minara (2)

Các xây dựng liên kết lưới: Mỗi site vệ tinh liên kết đến site mục tiêu và cả những site vệ tinh khác. Các nút site vệ tinh được trang bị sức mạnh gần như là site mục tiêu.

Ưu điểm: mô hình này tận dụng được gần như toàn bộ sức mạnh của các site vệ tinh, cả site về tinh và site mục tiêu đều có nhiều backlink chất lượng.

Nhược điểm: dễ bị các bộ máy tìm kiếm chú ý do lượng backlink quá nhiều.

Link Star (Liên kết sao)

mo hinh backlink minara (2)

Cách xây dựng Link Star: các site vệ tinh chỉ liên kết đến mình một site mục tiêu. Link Star là cấu trúc liên kết khá đơn giản; được nhiều người sử dụng để tạo liên kết đến website mục tiêu. Nếu làm đúng cách, đây sẽ là một cách hiệu quả nhất để gia tăng lượng backlink cho site mục tiêu.

 • Site mục tiêu nhận được 1 backlink từ mỗi site vệ tinh
 • Cần phân tích backlink để tìm được site có backlink chất lượng

Ưu điểm: mô hình đơn giản, dễ thực hiện.

Nhược điểm: cần giành thời gian phân tích để có được những backlink chất lượng tốt.

Link Chain (Liên kết chuỗi)

Cách xây dựng Link Chain: Mỗi site vệ tinh (ngoại trừ site cuối cùng) liên kết đến site mục tiêu Z và đến 1 site lân cận. Site vệ tinh cuối cùng trong chuỗi sẽ chỉ liên kết đến site mục tiêu. Cấu trúc link chain có độ hiệu quả gần giống như link wheel

 • Mỗi site vệ tinh từ 1 site đều có 1 backlink
 • Những site vệ tinh được kết nối với nhau; nhưng đường kết nối không kết nối thành 1 vòng tròn kín.
 • Site mục tiêu nhận được 1 backlink từ mỗi site vệ tinh

Ưu điểm: Mô hình đơn giản dễ thực hiện

Nhược điểm: Cần dành thời gian phân tích để có được có được những backlink chất lượng tốt.

Double Linked Link Wheel (Liên kết bánh xe đôi)

mo hinh backlink minara (2)

Cách xây dựng Double Linked Link Wheel: Mỗi site vệ tinh liên kết đến site mục tiêu Z; đến 1 site ở trước và ở sau site đó.

 • Mỗi site vệ tinh nhận được đúng 2 backlink trong mạng liên kết
 • Những site vệ tinh được sắp xếp trong một vòng tròn kín
 • Site mục tiêu nhận được 1 backlink từ mỗi site vệ tinh

Ưu nhược giống với Link Wheel nhưng mỗi site vệ tinh có 2 backlink nên sẽ có sức mạnh lớn hơn.

Lời kết

Đây là những mô hình liên kết dược sử dụng phổ biến. Để xây dựng được liên kết chất lượng, doanh nghiệp cần phải nghiên cứu thật kỹ để chọn ra mô hình phù hợp. Khi xây dựng mô hình liên kết, cần phải xem xét qua những yếu tố như chí phí; nhân lực, thời gian, độ an toàn,… Tùy vào tình hình hiện tại cũng như kế hoạch của website của bạn mà chọn mô hình hợp lý nhất cho chính website của bạn trên cơ sở phân tích những ưu và nhược điểm của các mô hình trên.