CLOUD HOSTING LINUX

Sử dụng ổ cứng SSD . Cam kết online 99.9% Công cụ quản trị Hosting
 • Cơ bản

  117,000/3 mo
  Đăng ký ngay
  • 1GB Dung lượng

   30GB Băng thông

   1 My SQL

   1 Addon Domain

   Không giới hạn FTP Account
 • Cá nhân

  • 2GB Dung lượng

   60G Băng thông

   1 My SQL

   1 Addon Domain

   Không giới hạn FTP Account
 • Cửa hàng

  • 3.5GB Dung lượng

   Không giới hạn Băng thông

   3 My SQL

   2 Addon Domain

   Không giới hạn FTP Account
 • Doanh nghiệp

  • 5.5GB Dung lượng

   Không giới hạn Băng thông

   5 My SQL

   3 Addon Domain

   Không giới hạn FTP Account
 • Cao cấp

  • 7.5GB Dung lượng

   Không giới hạn Băng thông

   9 My SQL

   4 Addon Domain

   Không giới hạn FTP Account
 • Thương mại

  • 15GB Dung lượng

   Không giới hạn Băng thông

   15 My SQL

   5 Addon Domain

   Không giới hạn FTP Account