Đăng ký tên miền

Tìm tên miền mới của bạn. Nhập tên hoặc từ khóa của bạn bên dưới để kiểm tra tính khả dụng.

Browse extensions by category

Tên miền
New Price
Transfer
Renewal
.net
270,000VNĐ
1 Year
320,000VNĐ
1 Year
320,000VNĐ
1 Year
.vn
770,000VNĐ
1 Year
460,000VNĐ
1 Year
460,000VNĐ
1 Year
.com.vn
670,000VNĐ
1 Year
360,000VNĐ
1 Year
360,000VNĐ
1 Year
.com
240,000VNĐ
1 Year
300,000VNĐ
1 Year
300,000VNĐ
1 Year
.org
350,000VNĐ
1 Year
350,000VNĐ
1 Year
350,000VNĐ
1 Year
.biz
435,000VNĐ
1 Year
435,000VNĐ
1 Year
435,000VNĐ
1 Year
.info
121,000VNĐ
1 Year
412,000VNĐ
1 Year
412,000VNĐ
1 Year
.co
676,000VNĐ
1 Year
676,000VNĐ
1 Year
676,000VNĐ
1 Year
.us
270,000VNĐ
1 Year
270,000VNĐ
1 Year
270,000VNĐ
1 Year
.online
49,000VNĐ
1 Year
839,000VNĐ
1 Year
839,000VNĐ
1 Year

Please choose a category from above.

Thêm Web Hosting

Chọn một trong số các gói lưu trữ web của MINARA

Chúng tôi có các gói hosting phù hợp với mọi ngân sách

Đăng ký ngay

Chuyển tên miền của bạn về MINARA

Chuyển ngay tên miền của bạn để được hưởng ưu đãi từ MINARA!*

Chuyển tên miền

* Loại trừ một số TLD nhất định và các tên miền mới được gia hạn gần đây