Cloud Vps - (Máy chủ điện toán đám mây)

Sử dụng ổ cứng SSD - Cam kết online 99.9%
 • VPS 1

  259,000/mo
  Order Now
  • 15GB Dung lượng

   1 CPU

   1GB RAM
 • VPS 2

  399,000/mo
  Order Now
  • 20GB Dung lượng

   1 CPU

   2GB RAM
 • VPS 3

  529,000/mo
  Order Now
  • 30GB Dung lượng

   2 CPU

   2GB RAM
 • VPS 4

  799,000/mo
  Order Now
  • 40GB Dung lượng

   2 CPU

   4GB RAM
 • VPS 5

  949,000/mo
  Order Now
  • 60GB Dung lượng

   3 CPU

   4GB RAM
 • VPS 6

  1,299,000/mo
  Order Now
  • 80GB Dung lượng

   3 CPU

   6GB RAM