Danh mục

Câu hỏi thường gặp

 Quy tắc đặt tên miền cơ bản

Vâng, một câu hỏi nghe tưởng chừng rất đơn giản nhưng coi chừng lại dễ nhầm lẫn với những...

 Cách tạo yêu cầu hỗ trợ

 Một số quy định văn bản pháp lý liên quan tên miền

CÁC THÔNG TIN CẦN BIẾT: 1. Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 07 năm 2013 của Chính phủ...

 Tên miền quốc tế là gì? Vòng đời của tên miền Quốc tế

Tên miền quốc tế là quyền sở hữu của cá nhân (hoặc tổ chức) đã đăng ký với ICANN cho tới khi bạn...