Mở Ticket


Quý khách không tìm thấy câu trả lời tại mục câu hỏi thường gặp của chúng tôi ? Hãy gửi ticket yêu cầu hỗ trợ cho bộ phận tương ứng dưới đây để chúng tôi được phục vụ.


 1. Hỗ trợ kỹ thuật miễn phí

Hỗ trợ kỹ thuật miễn phí

 2. Hỗ trợ cao cấp (Có tính phí)

Hỗ trợ cao cấp (Có tính phí)

 3. Hỗ trợ tư vấn/ đăng ký mới dịch vụ

Hỗ trợ tư vấn/ đăng ký mới dịch vụ

 4. Hỗ trợ tư vấn/ gia hạn dịch vụ

Hỗ trợ tư vấn/ gia hạn dịch vụ

 5. Hỗ trợ các vấn đề về đơn hàng thanh toán Online

Hỗ trợ các vấn đề về đơn hàng thanh toán Online

 6. Hỗ trợ thay đổi Thông tin - Hồ sơ - Hợp đồng

Hỗ trợ thay đổi Thông tin - Hồ sơ - Hợp đồng

 7. Hỗ trợ các vấn đề cho Khách hàng là Đại Lý

Hỗ trợ các vấn đề cho Khách hàng là Đại Lý

 8. Hỗ trợ chuyên sâu về nghiệp vụ kế toán

Hỗ trợ chuyên sâu về nghiệp vụ kế toán

 9. Than Phiền (Không xử lý tức thời vấn đề kỹ thuật)

Than Phiền (Không xử lý tức thời vấn đề kỹ thuật)